20160907_123712

Zbieramy za mało elektrycznych śmieci- raport Instytutu Sobieskiego

Jak czytamy na Portalu Komunalnym, zgodnie z opracowanym przez ekspertów z Instytutu Sobieskiego raportem „Rynek gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym w Polsce. Perspektywa 2030″, Polska może nie osiągnąć wymaganych poziomów zbiórki ZSEE.

Jest to spowodowane zbyt małą kontrolą nad systemem obiegu odpadów elektrycznych i elektronicznych, zaburzoną równowagą pomiędzy celami ekologicznymi i ekonomicznymi zbiórki, dodatkowo jej niską efektywnością, a finalnie zbyt niskimi możliwościami przetwórczymi.

  • Zalecane w raporcie działania przeprowadzenie pogłębionej oceny skutków obecnie obowiązujących regulacji:
  • przeprowadzenie pogłębionej oceny skutków obecnie obowiązujących regulacji,
  • przygotowanie i implementację regulacji w zakresie usprawnień organizacyjnych umożliwiających stworzenie efektywnego systemu zbierania ZSEE,
  • przygotowanie i implementację regulacji w zakresie mechanizmów instytucjonalnych (organizacyjnych i finansowych) umożliwiających prawidłowe przetwarzanie ZSEE,
  • przeprowadzenie pogłębionej oceny skutków proponowanych w pakiecie Circular Economy rozwiązań organizacyjnych i finansowych dla systemu gospodarki ZSEE i jego uczestników.

Więcej informacji TUTAJ