Wyróżnienie

Wyróżnienie dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu!

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu uzyskał status Krajowego Klastra Kluczowego.

Podczas październikowej uroczystości w Ministerstwie Rozwoju, dziewięć kolejnych klastrów uzyskało status Krajowego Klastra Kluczowego. W gronie wyróżnionych znalazł się m. in. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, do którego należy firma MB Recycling oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko.

Przypomnijmy, że Klaster przemysłowy (ang. industrial cluster, inne nazwy to m.in. grono) to skoncentrowana przestrzennie (geograficznie) grupa przedsiębiorstw pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, a także instytucji i organizacji, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, powiązanych ze sobą siecią zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą. Natomiast jak powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz:

„Krajowe Klastry Kluczowe to instrument koncentracji tematycznej. W KKK występuje znaczny efekt synergii, wynikający ze wzmocnionej współpracy członków klastra m.in. – przedsiębiorców i jednostek naukowych, co zwiększa ich zdolność badawczą i pozytywnie wpływa na rozwój innowacyjności. Klastry będąc platformą współpracy oraz wymiany doświadczeń tworzą ekosystem, który przyczynia się do rozwoju konkurencyjności Gospodarki”.

Klastry Kluczowe wyłaniane są w oparciu o kryteria, które dotyczą takich obszarów jak: struktura klastra, strategia klastra; zarządzanie klastrem; potencjał gospodarczy klastra, innowacyjności i konkurencyjność międzynarodowa; współpraca, intensywność kooperacji; internacjonalizacja klastra; oraz znaczenie klastra dla gospodarki kraju i regionu. Przyznanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego dla Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu potwierdza jego znaczenie oraz ugruntowaną pozycję i umożliwia dalszy jego  rozwój.

klaster-gospodarki-odpadowej_klaster_kluczowyFot. mr.gov.pl