Szkolenia i edukacja

W zakresie edukacji zachęcamy do skorzystania z oferty szkoleniowej Fundacji Odzyskaj Środowisko. Przykładowe obszary to: recykling (idea, definicje, zasada 3R i 3P, współczesne nurty w recyklingu); praktyczne działania ekologiczne w domu i w biurze (ograniczanie ilości odpadów, efektywne korzystanie z wody i energii), a także na wskazane przez Państwa tematy

Oferujemy także organizację konkursów, kampanii i akcji dedykowanych. Warto też pamiętać, że takie działania doskonale wpisują się w ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR – Corporate Social Responsibility).

Więcej informacji: kontakt@odzyskajsrodowisko.pl , Odzyskaj środowisko