System zbierania baterii

Pudelko-baterie

Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazują sklepom mającym w sprzedaży baterie, także zbiórkę zużytych baterii. Z kolei konsumenci powinni zużyte baterie wyrzucać właśnie do takich wyznaczonych miejsc. System zbierania baterii ELEKTRYCZNE ŚMIECI umożliwia realizację obowiązków obu tych stron poprzez udostępnianie pojemników na baterie.

Tym samym:

  • konsumenci, pracownicy, mieszkańcy, dzieci, młodzież mają możliwość wyrzucenia zużytych baterii do specjalnie do tego przeznaczonych pojemników
  • gminy, szkoły, Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, sieci handlowe, punkty sprzedaży detalicznej i. in. – mają możliwość realizacji swoich obowiązków w zakresie zbierania baterii dzięki włączeniu się do Systemu ELEKTRYCZNE ŚMIECI i nieodpłatne otrzymanie pudełek oraz pojemników w celu prowadzenia zbiórki

Jeśli chcielibyście, aby w Państwa firmie, Urzędzie Gminy, PSZOK’u czy w szkole został ustawiony pojemnik na zużyte baterie, prosimy o informację na adres: baterie@elektrycznesmieci.pl

Uwaga!

W Polsce każdego roku sprzedaje się około 400 mln szt. baterii i akumulatorów przenośnych, co przekłada się na 10 tys. ton, statystycznie jest to 10 szt./osobę. Każda, nawet najmniejsza bateria po zużyciu staje się odpadem niebezpiecznym. Zawarte w niej metale: cynk, lit, mangan, kadm, nikiel – mogą przedostać się do środowiska, zatruć glebę i wodę a także nasze pożywienie!

Art. 12 Ustawy o zużytych bateriach i akumulatorach mówi:
Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i zużytych akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku.

Wyłącznie selektywna zbiórka baterii i ich recykling zapewnia prawidłowe zagospodarowanie, chroni środowisko oraz ogranicza korzystanie z zasobów naturalnych.