Szkoły

System ELEKTRYCZNE ŚMIECI oraz Fundacja Odzyskaj Środowisko w placówkach oświatowych widzą potencjał.
Dotychczasowa współpraca ze szkołami pokazała, jak wielu jest zaangażowanych nauczycieli i uczniów, działających chociażby w ramach kół ekologicznych czy wolontariackich. Dzięki pracy nauczycieli, dzieci i młodzież nie tylko samodzielnie zdobywają wiedzę na temat właściwych zachowań służących ochronie środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, ale także często przekazują tę wiedzę swoim rodzicom.

Chcąc współuczestniczyć w kształtowaniu młodego, świadomego pokolenia, System ELEKTRYCZNE ŚMIECI i Fundacja Odzyskaj Środowisko prowadzą kampanię edukacyjną Szkolne Centrum Recyklingu, która obejmuje zarówno edukację jak i faktyczne działania na rzecz ochrony środowiska.

Jeśli Państwa szkoła chciałaby nawiązać współpracę z Fundacją, to prosimy o kontakt:

src@odzyskajśrodowisko.pl

www.odzyskajsrodowisko.pl

www.szkolnecentrumrecyklingu.pl