Sprawozdawczość

Zgodnie z ustawą o Odpadach, posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, co dotyczy także elektrycznych śmieci.

Z uwagi na nasze wieloletnie doświadczenie, służymy Państwu pomocą i konsultacjami w zakresie ewidencjonowania i sporządzania sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami w Państwa firmie.