bryczka-1

Hybrydowe bryczki?

Czego to ludzie nie wymyślą! Właśnie odbyły się pierwsze testy pojazdów hybrydowych na trasie do Morskiego Oka.

Już nie raz, bojownicy o prawa zwierząt, zgłaszali zastrzeżenia co do pracy koni wożących turystów do Morskiego Oka w Tratach. Postulowano nawet całkowite wykluczenie koni z tego szlaku, co oznaczałoby usunięcie około 300 koni. W związku z protestami pojawił się pomysł by odciążyć konie. W efekcie zbudowano prototyp wozu konnego ze wspomaganiem elektrycznym. W takim pojeździe napęd elektryczny włącza się samoczynnie na najbardziej stromych odcinkach szlaku.

Pierwsze testy hybrydowej bryczki praw prowadzono z udziałem aż 13 pasażerów. Obecnie planowane są kolejne testy w zróżnicowanych warunkach i jeśli wypadną one pozytywnie, to możliwa jest produkcja tych pojazdów. Hybrydowe bryczki nie są tanie! Koszt takiego wozu to ok. 200 tys. zł. Pojazdy miałyby być finansowane wspólnie przez wozaków oraz Tatrzański Park Narodowy.

 

(fot. wolnemedia.net)

czytaj więcej ...

 
wiatraki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił możliwości wsparcia działań ekologicznych

11 października podczas prezentacji na poznańskich targach Pol-Eco-System 2016 przekazano informacje na temat kierunków wspierania finansowego energetyki, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania wodami, kierunki finansowania ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Kwotę 20 mld zł NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowania ze środków europejskich na działania w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) tj. na na przedsięwzięcia z zakresu zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

15 mln zł dotyczących II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz przeznaczone będzie na wsparcie działań w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Źródło: Portal Komunalny

czytaj więcej ...