Obsługa Biznesu

Oferta B2B skierowana do firm i instytucji jest elementem Systemu ELEKTRYCZNE ŚMIECI, który powstał w odpowiedzi na wymagania określone w polskim prawie tj. w ustawach o Odpadach, o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie, a przede wszystkim o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym (ZSEE).

System ELEKTRYCZNE ŚMIECI obejmuje:
ZBIERANIE – współpracę z zakładami komunalnymi, PSZOK’ami czy gminami w zakresie zbierania

SKUP –  współpracę z firmami w zakresie skupu odpadów oraz z instytucjami czy gminami poprzez włączenie do Systemu Zbierania
EDUKACJA I INFORMACJA – organizację kampanii informacyjnych czy eko eventów
PRZETWARZANIE – zagospodarowanie i recykling odpadów

Obecnie System obsługuje tysiące podmiotów – takich jak firmy, instytucje, zakłady produkcyjne, zakłady komunalne  – w zakresie skupu oraz odbioru Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Zachęcamy do współpracy w zakresie sprzedaży wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, organizacji systemów zbierania a także w sferze edukacji np. poprzez akcje i eventy ekologiczne.

Zapraszamy do kontaktu:
biuro@mbrecycling.pl
+ 48 41 366 04 58

mb-dla-biznesu