O systemie

System ELEKTRYCZNE ŚMIECI to zorganizowana i ujednolicona sieć różnorodnych form zbierania elektrycznych śmieci oraz zużytych baterii i akumulatorów, która obejmuje obejmuje stałe punkty zbiórki, kontenery na drobny sprzęt RTV i AGD, indywidualny odbiór z domu oraz zbiórki (tzw. wystawki), pojemniki w Miejscach Odbioru Baterii, obsługa PSZOK, odbiory z firm (B2B) i akcje zbierania podczas imprez plenerowych (np. festynów).

Różnorodne formy zbierania odpowiadają specyficznym potrzebom i zapewniają możliwość oddania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego zarówno osobom zmotoryzowanym jak i takim, które nie mają możliwości dowiezienia elektrycznych śmieci do wyznaczonego miejsca. System zapewnia odbiór każdej ilości odpadu w indywidualnie ustalonych terminach i na indywidualnych warunkach.

Dzięki przetworzeniu elektrycznych śmieci, uzyskiwane są surowce takie jak: metale żelazne, metale nieżelazne, plastik i szkło, a pozyskane materiały przekazywane są do firm zajmujących się odzyskiem i recyklingiem.

Zadbaj o swoją gminę, firmę i środowisko i dołącz do systemu Elektryczne Śmieci!

ORGANIZATOR SYSTEMU ELEKTRYCZNE ŚMIECI

Organizatorem Systemu ELEKTRYCZNE ŚMIECI jest MB Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka komandytowa w Kielcach zarejestrowane pod numerem KRS 0000533700, NIP 657-269-18-47,  Regon 260078130 oraz wpisany do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska prowadzących zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów pod numerem E0010571ZPRBP.

MB Recycling jest jedynym zakładem przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (ZSEE) oraz Zużytych Baterii na terenie województwa świętokrzyskiego. MB Recycling współpracuje z najprężniej działającymi organizacjami odzysku.

Więcej informacji na stronie: mbrecycling.pl