jakosc-powietrza

Jakość powietrza w komórce?

Wypróbuj aplikację „Jakość powietrza w Polsce”

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) stworzył aplikację, dzięki której możemy poznać bieżący stan powietrza w naszej miejscowości. Aplikacja jest dostępna na telefonach z systemem Android oraz iOS i można ją pobrać bezpłatnie przez Google Play lub przez Apple Store. 

Aplikacja nazywa się „Jakość powietrza w Polsce” i znajdziemy w niej:

  • aktualne wyniki pomiarów
  • mapę automatycznych stacji pomiarowych w naszym kraju
  • informacje o wysokich stężeniach zanieczyszczeń
  • aktualności ze strony GIOŚ

„Wyniki pomiarów są podawane w sześciostopniowej skali (od „bardzo dobrego” do „bardzo złego”), odnoszącej się do potencjalnego wpływu zanieczyszczeń na zdrowie. Przykładowo ocena „dostateczna” oznacza, że długie przebywanie na otwartym powietrzu połączone z wysiłkiem fizycznym może mieć niekorzystne skutki zdrowotne, dlatego w legendzie znajduje się też zalecenie, aby rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego.” (mos.gov.pl)

Dane prezentowane w aplikacji pochodzą z automatycznych stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie całej Polski. 

Więcej informacji na stronie: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home