Jak oddawać odpady ?

Prawidłowe zagospodarowanie odpadów pozwala na odzyskanie surowców. To dzięki temu śmieci nie zalegają na składowiskach, tylko są przetwarzane i wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów.

Nie zaśmiecajmy środowiska i przestrzegajmy kilku prostych zasad:

  1. Dokonując zakupów wybierajmy produkty bez opakowań czy taż mające opakowania, które mogą zostać poddane recyklingowi Segregujmy odpady w myśl zasady – Recykling zaczyna się w domu – dzieląc odpady na poszczególne rodzaje jak papier, plastik czy szkło
  2. Segregujmy odpady w myśl zasady – Recykling zaczyna się w domu – dziejąc je na poszczególne rodzaje jak papier, plastik czy szkło
  3. Oddawajmy odpady do odpowiednich pojemników czy też do punktów selektywnej zbiórki odpadów

Tylko selektywna zbiórka poszczególnych odpadów pozwala na ich właściwe zagospodarowanie!