Edukacja ekologiczna

cykl

Co to jest Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEE)?

To stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputerowe, informatyczne, narzędzia elektryczne – słowem jest to każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie.


Nawet stare lub niesprawne zabawki elektryczne są traktowane jako odpad niebezpieczny i oznaczone piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi (domowymi).

Baterie i akumulatory – odpad czy surowiec?

Obecnie powszechnie używamy baterii i akumulatorów, a najpopularniejsze ogniwa to baterie cynkowo-węglowe, alkaliczne, cynkowo-powietrzne; akumulatory; niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowe, niklowo-kadmowe.

Jednymi z najpopularniejszych baterii, są baterie alkaliczne.

W bateriach alkalicznych oraz cynkowo-węglowych ok. 19 % masy to cynk, który używany jest również do zabezpieczania powierzchni przed korozją, a tlenek cynku w kremach jako środek chroniący przed podrażnieniami skóry. Cynk jest jednym z niezbędnych mikroelementów, ale jego nadmiar może być toksyczna dla roślin, zwierząt i ludzi.

Zużyte baterie to odpad niebezpieczny dla środowiska, dla nas i naszych bliskich, ale to również „źródło” surowców. Oprócz cynku w bateriach są również inne metale: lit, mangan, kadm, nikiel, miedź, srebro. Ich odzyskanie przyczynia się do ochrony środowiska

Baterii nie można wrzucać do pojemnika z innymi odpadami, bo spowodują zanieczyszczenie tych odpadów.

Zużyte baterie i akumulatory można bezpłatnie oddać:

  • w czasie organizowanych mobilnych zbiórek Elektrycznych Śmieci (należy je wsypać do woreczka foliowego, szczelnie zawiązać i położyć razem z Elektrycznymi Śmieciami),
  • w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
  • wrzucić do pojemników na zużyte baterie w placówkach oświatowych, placówkach handlowych czy Urzędzie Miasta lub Gminy

Jeśli takiego pojemnika w Twojej okolicy nie ma, to zamów go wysyłając e-mial na adres: baterie@utylizacja.org z propozycją gdzie będzie ustawiony Pamiętaj, zużyte baterie należy zbierać selektywnie, umieszczając je w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Podawane recyklingowi nie szkodzą Tobie i środowisku

Dlaczego Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny jest traktowany jako odpad niebezpieczny?

Sprzęty elektryczne i elektroniczne zwierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby.

Metale ciężkie znajdujące się w jednej baterii są w stanie zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi lub 400 litrów wody! Co to oznacza? To, że poprzez glebę czy wodę, szkodliwe substancje dostają się do roślin, do organizmów zwierząt a finalnie do naszego pożywienia!

Jak postępować z elektrośmieciami?

Ustawa o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym zawiera zapis:
„Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami”

Zgodnie z prawem Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny można nieodpłatnie oddać do:

  • Punktów zbiórki
  • Pojemników na ZSEE
  • Do tzw. zbierającego ZSEE – indywidualny odbiór lub podczas akcji i zbiórek
  • W serwisie sprzętu RTV/AGD
  • W sklepie – gdy kupujemy nowe urządzenie, możemy oddać do sklepu urządzenie tego samego rodzaju (np. kupując nowy telewizor, możemy oddać stary)

Kary

Za wyrzucenie elektrosmieci w miejscu niedozwolonym grozi kara grzywny do 5000 zł. także za samodzielny demontaż grozi kara grzywny!

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny można wyrzucić wyłącznie w wyznaczonych miejscach i powinien on być kompletny.

Co się dzieje ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym po przekazaniu do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki?

Zebrany sprzęt trafia do zakładu przetwarzania gdzie jest demontowany i wydzielane są frakcje, zaś szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji. Poszczególne surowce (plastiki, metale itp.) są poddawane dalszemu przetworzeniu w celu ponownego wykorzystania. Dzięki temu uzyskujemy prawidłowy cykl życia sprzętów elektrycznych i elektronicznych.