Akty Prawne

System ELEKTRYCZNE ŚMIECI opiera się na aktach prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, w Polsce, a także wpisuje się w akty prawa miejscowego – przede wszystkim w gminne Regulaminy Utrzymania Czystości i Porządku w Gminach. System Elektryczne Śmieci pomaga gminom w realizacji ich obowiązków.

Hierarchia aktów prawnych

hierarchia