wiatraki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił możliwości wsparcia działań ekologicznych

11 października podczas prezentacji na poznańskich targach Pol-Eco-System 2016 przekazano informacje na temat kierunków wspierania finansowego energetyki, gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarowania wodami, kierunki finansowania ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Kwotę 20 mld zł NFOŚiGW przeznaczy na dofinansowania ze środków europejskich na działania w ramach dwóch osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) tj. na na przedsięwzięcia z zakresu zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisyjności gospodarki, promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii, efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu.

15 mln zł dotyczących II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Narodowy Fundusz przeznaczone będzie na wsparcie działań w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej oraz adaptacji do zmian klimatu, racjonalnej gospodarki odpadami, ochrony przyrody i edukacji ekologicznej.

Źródło: Portal Komunalny

czytaj więcej ...